طول کابل : 5 متر

ضخامت : 24 AWG

طبقه بندی : cat 5

نوع : UTP

ادامه مطلب