کاتر بزرگ با تیغ مشکی و حلقه انتهایی برای آویزان کردن با دسته نرم و قفل اتوماتیک

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب