کارت جدید با سیستم قفل اتومات و شارژ مجدد تیغ ، به صورت اتومات مخزن ذخیره تا 5 تیغ

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب