طلق 150 میکرون A3 می تواند محافظ خوبی برای انواع جزوات ، انواع کاتالوگ و ... باشد.

این طلق 150 میکرون بوده و در موارد مشابه خود از بالاترین گرماژ برخوردار و کیفیت بالایی دارد.

شما می توانید از یک جفت طلق و استفاده از روش صحافی با سیم یا شیرازه برگه های خود را به ترتیب مورد نیاز در کنار هم قرار داده و از گم شدن و یا به هم ریختگی جلوگیری نمایید.

ادامه مطلب