کاتر قلمی با تیغ 30 درجه و 30 عدد تیغ اضافه و سوزن مخصوص کارت های ظریف همراه با پایه ی نگهدارنده.

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب