پاک کن فابر کاستل بزرگ pvc-free مناسب برای دانش آموزان و کارمندان.

مناسب برای انواع مدادهای مشکی و بالاترین پاک کنندگی.

ادامه مطلب