قیچی الفا لبه هایی اره ای شکل برای کار در انواع پارچه ، چرم ، مقوا و ...

لیز نمی خورد

کند نمی شود

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب