در بین دانشجویان رشته هنر و معماری برای ایجاد حاشیه در نقاشی ، چسباندن ماکت ها به همدیگر به صورت موقت بیشترین مورد استفاده را دارد.

این چسب بدون نیاز به قیچی به راحتی با دست جدا شده و همچنین در زمان کندن هیچ گونه ردی از آن باقی نمی ماند.

ادامه مطلب