تعداد در کارتن : 2 رول

سازگار با دستگاه های : KX-FP141_KX-FP143_KX-FP145_KX-FP148_KX-FC231_KX-FC233_KX-FC235_KX-FC241_KX-FC243_KX-FC245_KX-FC248

ادامه مطلب