کاتر بزرگ جدید قفل اتوماتیک همراه با تیغ شکن و محفظه نگهداری تیغ

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب