کاغذ یادداشت چسب دار پست ایت 5 × 5 100برگ ( 5 رنگ )

پست ایت ( یادداشت چسب دار ) برای یادآوری مطالب مهم و یا اطمینان از رسیدن پیام خود به دیگران مورد استفاده قرار می گیرد.

این پست ایت با دو برابر چسبندگی و قابلیت بازیافت عرضه می گردد. 

ادامه مطلب