شما برای نگهداری برگه های مورد نیاز خود، برای جابه جا کردن آنها، نامه های A4 تا شده ، قبض رسید و یا چک نیاز دارید که از پوشه یا فولدری استفاده نمایید، پاکت پول دکمه دار پاپکو این امکان را به شما می دهد.

این پاکت ها با داشتن دو دکمه پلاستیکی محکم از ورود گردو خاک و رطوبت به داخل پوشه جلوگیری کرده و کاغذ های شما را تامدت زمان طولانی سالم نگه می دارد.

تعداد 50 عدد کاغذ در داخل این پوشه جا می گیرد.

این پاکت ها در ابعاد پاکت نامه و از پلاستیک شفاف تولید گشته و دارای تنوع رنگ می باشد.

ادامه مطلب