شما برای نگهداری برگه های مورد نیاز خود و یا برای جابه جا کردن آنها نیاز دارید که از کیف یا فولدری استفاده نمایید، کیف دکمه دار پاپکو این امکان را به شما می دهد.

این کیف با داشتن دو دکمه پلاستیکی محکم از ورود گردو خاک و رطوبت به داخل پوشه جلوگیری کرده و کاغذ های شما را تامدت زمان طولانی سالم نگه می دارد.

تعداد 50 تا 70 عدد کاغذ در داخل این کیف ها جا می گیرد.

این کیف در ابعاد 24 × 33.5 و از پلاستیک محکم و راه راه تولید گشته و دارای تنوع رنگ بمی باشد.

ادامه مطلب