این کابل برای انتقال صدا مورد استفاده قرار میگیرد و روکشی مقاوم از این کابل محافظت می کند.

ضخامت کابل : 3.5 میلیمتر

طول کابل : 1.5 میلیمتر

ادامه مطلب