کاردک جهت تراشیدن سطوح شیشه ، سنگ و چوب با تیغ فوق العاده مقاوم

ساخت کشور : ژاپن

ادامه مطلب