هر بسته نشانه یا پست ایت شامل 10 رنگ نئون و هر رنگ دارای 20 برگ می باشد.

از موارد قابل استفاده از این نشانه می توان به علامت گذاری و کد گذاری مطالب مهم با الویت رنگ و یا جدا کردن صفحات از هم اشاره کرد.

این محصول قابل بازیافت بوده و به شما که دوستدار محیط زیست هستید این امکان را می دهد که به راحتی از آن استفاده نمایید.

چسب استفاده شده این نشانه ها را در نقطه مورد نظر تا زمانی که نیاز به جا به جا کردن نداشته باشید ثابت نگه می دارد.

این محصول با رنگ بندی نئونی متنوعی که دارد جلب نظر کرده و می تواند جایگزین مناسبی برای ماژیک های هایلایت (علامت زن) باشد.

ادامه مطلب